Obchodné podmienky

Pravidlá obchodu.
1. Každá objednávka je považovaná za záväznú. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s pravidlami obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačnými podmienkami a zoznámil sa s ustanovením o ochrane osobných údajov.

2. Žiadame Vás, aby ste vo vlastnom záujme uvádzali presné a pravdivé údaje do objednávkového formuláru. Každá objednávka je po odoslaní potvrdená e-mailovou správou v ktorej máte poslednú možnosť skontrolovať správnosť vyplnených údajov. Pokiaľ je v objednávke z nejakého dôvodu chyba, neodkladne nás kontaktujte.

3. Pokiaľ dôjde medzi vybavením a odoslaním objednávky k zmene cien, platia vždy ceny uvedené v už uskutočnenej objednávke.

4. Predajca si vyhradzuje právo zákazníka telefonicky kontaktovať pre overenie alebo upresnenie objednávky, pokiaľ napr. ide o vyššiu hodnotu objednávky, chýbajúce či nepresné údaje atp.

5. V prípade zisteného poškodenia zásielky je nutné spísať protokol o poškodenom obale, alebo zásielku od kuriéra neprevziať. Neskôr zistené reklamácie mechanického poškodenia spôsobeného prepravou už nebudeme môcť akceptovať. Tovar je pri preprave poistený. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme. V prípade, že kupujúci bezdôvodne neprevezme objednaný tovar, náklady spojené s opakovaným doručením nesie v plnej výške.

6. Možnosť vrátenia tovaru
V zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Rozhodnutie o odstúpení zmluvy musí spotrebiteľ doručiť predávajúcemu v zákonnej lehote poštou na adresu sídla alebo e-mailom na mile@mile-perfect.sk. Spotrebiteľ musí určiť spôsob, akým mu má predávajúci vrátiť cenu za vrátený tovar. Spotrebiteľ v lehote siedmich (7) pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, kompletný s príslušenstvom, záručným listom a dokladom o kúpe. Tovar nesmie byť poškodený zavinením spotrebiteľa. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy pri zohľadnení nákladov, ktoré vynaložil na poskytnutie služby. Nárok na vrátenie tovaru zakúpeného priamo na predajni, spotrebiteľom zo zákona nevyplýva. Takto zakúpený tovar je možné vrátiť /vymeniť iba na základe dohody s predajcom.
Možnosti platby.
Platba bankovým prevodom :

Pokiaľ si zvolíte tento spôsob platby môžete Vašu platbu za tovar poukázať na náš účet 3 spôsobmi.

1. bankovým prevodom z Vášho účtu (internetbanking, GSM banking)

2. zložením peňazí v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke našej banky priamo na náš účet

3. odoslaním finančnej čiastky poštovou poukážkou typu A z ktorejkoľvek pošty v SR

Bankové spojenie :
číslo účtu: 2623856912/1100


Medzinárodný formát čísla účtu je odoslaný po objednávke zo zahraničia e-mailom zákazníkovi spolu s čiastkou poštovného podľa platných taríf Slovenskej pošty. Variabilný symbol je zhodný s ID Vašej objednávky, ktoré obdržíte v potvrdzovacom emailu. Zaplatený tovar Vám bude pripravený a obratom po obdržaní platby na náš účet bude odoslaný.

Dobierkou :
Tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí objednávky. V prípade dodania tovaru mimo Slovenskú republiku je požadovaná vždy platba dopredu.

Hotovostne, osobný odber :
V tomto prípade zaplatíte hotovostne pri prevzatí tovaru.

Dodacie podmienky.
1. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke tovaru (pokiaľ nieje uvedené v poznámke inak). Zásielky sú odosielané prostredníctvom  UPS, Slovenskej pošty.

2. Pokiaľ v popise u výrobku nieje uvedené inak, je tovar expedovaný max. do 5 pracovných dní od obdržania objednávky (pri platbe predom max. do 3 prac. dní od obdržania platby).
3. Ku každej dodávke tovaru bude priložený daňový doklad ktorý slúži súčasne ako dodací a záručný list.